Tarihin Mermerle Buluşması

Onurhan Mermer-Granit

Tarihin Mermerle Buluşması

27.03.2021

Mermer ve mermer olarak kullanılan kayaçların insan hayatına girmesi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Tarihin yazılı olmayan sayfalarında bile önemli bir yeri olan mermer, insan yaşamında ilk kez ilkel zamanlarda doğal yapısı değiştirilmeden eşya ya da silah olarak kullanılmış. Mermerin hikayesi, İlk barınakların yapımı ile insanoğlunun doğal çevresini kendi gereksinimlerine göre şekillendirdiği ‘Neolitik Çağ’ ile başlıyor.


İletişim
Bize ulaşın.